BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Bohužel pojem potřebné znalosti není nikde stanoven, a tedy nelze přesně určit co za tímto pojmem má zaměstnavatel splňovat.
V dalších případech je nutno zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobu. Tímto si Vám dovolujeme nabídnout služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím osob odborně způsobilých v prevenci rizik dle zákona č.: 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zajišťujeme:

  • Zpracování návrhu kategorizace práce jednotlivých pracovních činností
  • Návrh zpracování a vedení rizik pracovní činnosti jejich pravidelná aktualizace včetně vyhodnocování a opatření
  • Spolupráci při řešení pracovních úrazů z pohledu zaměstnavatele vůči pojišťovně případně Inspektorátu práce
  • Řešení problematiky osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP), mycích, čistících a desinfekčních prostředků (vyhledání rizik, způsob přidělování a konzultace při výběru vhodného OOPP), vedení dokumentace spojené s OOPP
  • Stanovení způsobu vedení evidence technických zařízení včetně určení osoby odpovědné za technické zařízení
  • Provádíme povinné pravidelné prověrky bezpečnosti práce na všech pracovištích včetně vyhotovení zápisu  s návrhem opatření.
  • Spolupráci na zpracování místně provozních bezpečnostních přepisů a dalších povinností, které neodmyslitelně patří k vedení jednotlivých organizací či společností ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
  • V případě požadavku zákazníka se účastníme kontrole Inspektorátu práce

Nabídka

Novinky

Nová divize pro BOZP, PO a Outsourcing

11. září 2015

 

Vytvoření Nové divize pro BOZP, PO a Outsourcing ve spolupráci se spol. Altcom, s.r.o.

 

Přečtěte si více...

Růst společnosti Garadic

30. srpna 2015

Naše společnost se rozrůstá o další členy. Kteří se vám tak budou věnovat v oblastech: BOZP, PO, SimonSvoss Technologií, Kogeneračních jednotek, Softwaru,  Účetnictví a Daní.

New E-kontrol platform

11. června 2015

S další novinkou Vám představujeme nové využití platformy E-kontrol.
Tato platforma slouží našim zákazníkům pro snadnější a přehlednější sledování technické dokumentace.

S další úpravou a zlepšováním služeb vám v této oblasti můžeme poskytnout zázemí pro úplný Outsourcing. Našim cílem je poskytnou komplexnost našich služeb podpořenou zkušenostmi z mnohaleté praxe.

Archiv novinek