Požární ochrana

Je neoddělitelnou součástí každé provozované činnosti. Spojením bezpečného prostředí se minimalizuje možnost vzniku mimořádné událostí, při které muže dojít nejenom ke škodě na majetku, ale k poškození zdraví případně smrti.

Na základě provozované činnosti, zhodnotíme stav požární ochrany a navrhneme řešení pro každou společnost individuálně.

Zajišťujeme zpracování

  • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
  • posouzení požárního nebezpečí
  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
  • požární řád
  • požární poplachová směrnice
  • dokumentace zdolávání požáru
  • řád ohlašovny požáru
  • tematického plánu školení
  • zavedení požární knihy

...a dále provádíme pravidelné kontroly požární ochrany dle provozované činnosti vycházející ze Zákona o požární ochraně,

kontroly věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
školení spojená s problematikou požární ochrany

V případě požadavku zákazníka se účastníme kontroly Státního požárního dozoru.

Nabídka

Novinky

Nová divize pro BOZP, PO a Outsourcing

11. září 2015

 

Vytvoření Nové divize pro BOZP, PO a Outsourcing ve spolupráci se spol. Altcom, s.r.o.

 

Přečtěte si více...

Růst společnosti Garadic

30. srpna 2015

Naše společnost se rozrůstá o další členy. Kteří se vám tak budou věnovat v oblastech: BOZP, PO, SimonSvoss Technologií, Kogeneračních jednotek, Softwaru,  Účetnictví a Daní.

New E-kontrol platform

11. června 2015

S další novinkou Vám představujeme nové využití platformy E-kontrol.
Tato platforma slouží našim zákazníkům pro snadnější a přehlednější sledování technické dokumentace.

S další úpravou a zlepšováním služeb vám v této oblasti můžeme poskytnout zázemí pro úplný Outsourcing. Našim cílem je poskytnou komplexnost našich služeb podpořenou zkušenostmi z mnohaleté praxe.

Archiv novinek